Oprava a čištění ucpané venkovní kanalizace

Kanalizace má funkci odvádět přebytečnou vodu a splašky z Vašeho objektu. Ať už je to dáno malým sklonem potrubí či jeho poškozením může se stát, že dojde k ucpání těchto kanalizačních trubek. Potom přichází na řadu monitoring kanalizace a případné tlakové čištění, ev. oprava potrubí.

Uvolnění ucpané kanalizace
Pardubice, Hradec Králové a okolí, Náchod, Jaroměř, Chrudim… Volejte:  776 430 436

Správná technika na kanalizaci je základ

Doporučujeme uvolnění ucpané kanalizace přenechat odborníkovi na kanalizaci a nepouštět se do čištění svépomocí. Ucpávka někde v systému potrubí či prorostlé kořeny např. v potrubí nejsou ničím, co by se dalo snadno bez kvalitní techniky dostat ven.

Hlavní poškození venkovní kanalizace a způsoby řešení opravy:

a) naplavená ucpávka v potrubí z domovních odpadů. Vyřeším vysokým tlakem vody.

b) prorostlé kořeny v kanalizaci, či např. suť. Vyfrézuji potřebnou technikou, vyplavím zbytky vodou.

c) poškozené potrubí, rozskočené. Nutný bude výkop potrubí a jeho výměna

d) Naplavená ucpávka v potrubí. Záleží na charakteru, něco jde uvolnit tlakem vody, něco se musí vyfrézovat.

e) Díra, štěrbina, otevřené potrubí. Nutné je použití sanačního rukávce či jiná forma opravy potrubí.

f) Malý sklon potrubí. Je nutné potrubí obvykle rekonstruovat nebo často propláchnout tlakovou vodou.

Co všechno v rámci kanalizace vyčistím?

1) dešťové svody

2) gajgry a dvorní vpustě

3) kanalizační šachty, vpustě

4) kanalizační přípojka hlavní

5) systém dešťové kanalizace

Zejména při vydatných deštích se dostane do dvorních výpustí všechno možné. Je tak dobré provádět zejména na podzim či jaře preventivní prohlídky.

Můžu přijet k Vám do Jaroměře, Hořice, Náchoda, Přelouče, ChlumceChrudimi, Dvora Králové, ale především Pardubic a Hradce Králové. Mám servisní vůz s dostatečně dlouhou čistící hadicí, která prorazí většinu typických ucpávek v kanalizaci jako jsou vhlčené ubrousky, tuk, zbytky jídla apod.