Bezvýkopová oprava kanalizace a odpadu Hradec Králové a Pardubice

Poškozené potrubí ve zdi nebo podlaze? Podlaha a zdi  začnou vlhnout nebo kanalizace nesprávně odtékát? Kamerové revize ukazuje na nutnost opravy výkopem či vysekání potrubí a jeho nahrazení? Možná to není třeba, mám moderní technologie, které dokáží potrubí skvěle utěsnit i bezvýkopově.

Havarijní oprava nepřístupných potrubí, volejte: 776 430 436

Jaké potrubí dokážu spravit bez bourání a vysekávání?

  • Vnitřní stoupačky schované ve zdi, zazděné ve zdi
  • Kanalizační potrubí vedené v podlaze
  • Kanalizaci vedenou pod např. betonovým chodníkem, dlažbou
  • Kanalizační přípojky vedené pod silnicí apod.
  • Všechny další odpadní trubky, ke kterým se nejde prostě dostat snadno

Jak probíhá oprava?

  • Kamerová prohlídka potrubí a zjištění místa závady
  • Vyčištění potrubí např. tlakovou vodou
  • Utěsnění pomocí sanačního rukávce pryskyřicí
  • Vložkování/vystužení potrubí

Samotný proces opravy není složitý a je i poměrně rychlý. Nevyžaduje nějaké velké nároky na manipulační prostor a samotná oprava může být i pro celou délku potrubí nejen pro malý kousek.

Ukázky našich oprav potrubí

Principem opravy je vystužení místa obvykle pryskyřicí, která pomůže utěsnit narušené místo a získat znovu plnou pevnost pro opravenou trubku